Kliknutím zavƙít
Kliknutím zavƙít
Reklama

MoĆŸnosti reklamy na tomto a jinĂœch webech ve skupině

NynĂ­ je moĆŸnĂĄ reklama na internetovĂœch obchodech (viz nĂ­ĆŸe a dalĆĄĂ­ch informačnĂ­ch webech - cca 100):

1) VĂœchozĂ­ cenĂ­k pro bannerovou reklamu na tomto i jinĂœch webech:
MĂĄte-li zĂĄjem o umĂ­stěnĂ­ VaĆĄeho reklamnĂ­ho banneru v tomto obchodu napiĆĄte nĂĄm podrobnosti o VaĆĄĂ­ plĂĄnovanĂ© reklamnĂ­ kampani. NabĂ­dku volnĂœch pozic a pƙedbÄ›ĆŸnou kalkulaci obdrĆŸĂ­te obratem. MinimĂĄlnĂ­ dĂ©lka objednanĂ© bannerovĂ© reklamy - 1 měsĂ­c. MinimĂĄlnĂ­ finančnĂ­ objem zadĂĄvanĂ© reklamy - 300Kč. Je-li objednĂĄvka bannerovĂ© reklamy provĂĄzena objednĂĄvkou zboĆŸĂ­ z některĂ©ho naĆĄeho e-shopu v minimĂĄlnĂ­ vĂœĆĄi 3000Kč dostanete slevu na bannerovou reklamu ve vĂœĆĄi-7%. Jste-li dodavatelem zboĆŸĂ­ do některĂ©ho z naĆĄich obchodĆŻ dostanete navĂ­c slevu na bannerovou reklamu ve vĂœĆĄi dalĆĄĂ­ch -5%.

HlavnĂ­ pozice na hornĂ­m panelu - max 468x60px
Nyní dlouhodobě obsazeno

Pozice v levĂ©m poli pod jednotlivĂœmi hesly - max. 160x20px - větĆĄĂ­ vĂœĆĄka pƙíplatek
VĆĄechny obchody (včetně SubdomĂ©n) - celkem cca 10.000strĂĄnek - 1200Kč+dph/rok
pƙíplatek za vĂœĆĄku banneru nad 20px - 20% za kaĆŸdĂœch 20px

Pozice v pravĂ©m poli pod jednotlivĂœmi hesly - max. 185x30px - větĆĄĂ­ vĂœĆĄka pƙíplatek
VĆĄechny obchody (včetně SubdomĂ©n) - celkem cca 10.000strĂĄnek - 2400Kč+dph/rok
pƙíplatek za vĂœĆĄku banneru nad 20px - 20% za kaĆŸdĂœch 20px

ReklamnĂ­ pozice v dolnĂ­ části okna po rozkliknutĂ­ detailu poloĆŸky - max 580x100px
dle dohody

2) RozesĂ­lĂĄnĂ­ letĂĄkĆŻ
Vaơe letáky pƙibalíme do zásilek naơim zákazníkƯm. Leták A5 - 1Kč, Leták A4 - 1,50Kč.
JinĂ© formĂĄty pƙípadně pƙedměty s vlivem na velikost a hmotnost zĂĄsilky po dohodě.

PiĆĄte na: unimoservis@seznam.cz